SNAKE ABC

עוד משחקים


לראש ולא לזנב

התחילו את אותו המשחק,
מהזנב ועד הראש מהסוף להתחלה

SINGALONG

במקום חרוזים, תשירו!
שירו כמה שיותר שירים באנגלית
שהמילה שקיבלתם מופיעה בו
או המציאו שיר בעצמכם
התקדמו מס׳ משבצות כמספר
השירים שמצאתם / המצאתם

story

במקום חרוזים, המציאו סיפור בהמשכים!
הרכיבו משפט באנגלית מהמילה שקיבלתם
המשתתף הבא ממשיך את הסיפור עם האות הבאה
(משחק שיתופי, לא תחרותי)

קלאס אותיות

זרקו אבן לעבר האות A
קלעתם? דלגו לאות A
המשיכו וזרקו לאות B
קלעתם? דלגו ל B ואחר כך C
המשיכו כך עד Z
לא קלעתם? התור עובר
התאמנתם מלא והגעתם ל Z
וואו!