צלחות לחישה

שיח רעים בלחישה מרחוק. שתי "צלחות לוויין" המרוחקות זו מזו. במוקדן של
ה"צלחות" נמצאות נקודת דיבור והאזנה.

מק"ט: PSY009

העקרון הפיזיקלי

גל קול פוגע במשטח כדורי קעור ומוחזר למישור המוקד של הקער

אופן הפעלה

לחישה אל הטבעת במרכז הצלחת תישמע בטבעת של הצלחת האחרת. כך ניתן לשוחח זה עם זה בעוד שהסובבים אינם שומעים כלל.