נדנדת מומנט – איזון שיווי משקל

הקשר שבין המשקל למרחקו מציר הנדנדה

מק"ט: PSY019

העקרון הפיזיקלי

שוויון מומנטים

אופן הפעלה

שניים יעמדו משני צידי המתקן, ינועו לפנים ולאחור עד הגעה לאיזון. באמצעות חישוב יחסי מרחקים לציר הנדנדה, ידעו את יחסי המסות ביניהם.