מטלופון

הפקת גלי קול בחומרים שונים. מטלופון המתכת ירטוט מחבטות הפטיש

מק"ט: PSY010

העקרון הפיזיקלי

הקישו על מטלופון הצינורות. הזעזועים המכאניים יומרו לזעזוע של גל-אורך באוויר ויישמעו לאוזן במגוון גבהי קול ובמגוון צלילים

אופן הפעלה

הקישו על קסילופון האבן ועל מטלופון הצינורות. הזעזועים המכאניים יומרו
לזעזוע של גל-אורך באוויר, ויישמעו לאוזן במגוון גבהי-קול ובמגוון צלילים.