בלרינה (קרוסלת עמידה)

שינוי מהירות סיבוב הקרוסלה על ידי תנועת הילד/ה לאורך הציר הרדיאלי.

מק"ט: PSY018

העקרון הפיזיקלי

שימור התנע הסיבובי.

אופן הפעלה

עמוד/י בקצה הקרוסלה, ואחוז/י היטב במעקים. סובב/י מעט את הקרוסלה. תנועה אל מרכז הקרוסלה ואל היקפה כרוכים בגילוי כוחות נסתרים ובשינוי קצב הסיבובים.